Hoe Lian energetische remedies gebruiken?

Lian energetische remedies kunnen apart of in combinatie met andere remedies gebruikt worden. 

Vaak is een combinatie nodig om complexe problemen te ondersteunen. 
In combinatie, niet meer dan 5 bloesems samenvoegen om een optimale werking te verkrijgen 
(intuïtief of door uittesten verkregen).

Vanuit doseerflesje: 
Van elke bloesem 2 tot 12 druppels in een pipetflesje van 30 ml aanvullen met bronwater en ongeveer 1 cm alcohol. 
Goed schudden en is zo klaar voor gebruik. 
Hiervan kan men 2 tot 8 maal per dag 2 tot 6 druppels onder de tong of in water, fruitsap of thee druppelen. 

Door het gebruik van een remedie wordt een transformatie in het bewustzijn geactiveerd. 

Dit kan zich uiten in het herbeleven van emotionele ervaringen uit het verleden die even naar het bewustzijn gebracht zijn 
zodat ze verwerkt kunnen worden. 

Ook kan men een pijnlijk of drukkend gevoel op plaatsen waar chakra bevinden ondervinden. 
Dit wordt veroorzaakt door herstellende energieën die aan het werk zijn. 

Mocht dit als een crisis ervaren worden, dan adviseren wij om een gedoseerde remedie elk uur in te nemen of rechtstreeks vanuit de het stockflesje te gebruiken. 

In acute hevige situaties mag de bloesem elke 5 minuten ingenomen worden, tot men zich beter voelt.

Waarschuwing: Dit is geen geneesmiddel. 

Bij lichamelijke klachten steeds een arts raadplegen!

Lian Aartsengelen remedies

 

AARTSENGEL MICHAEL

Michaël staat voor macht en is de eerste Engel naast God.

Zet ons aan onze schaduwkanten te herkennen en te accepteren om ons

zo naar het Licht te leiden. Michaël helpt met het inlossen van karma.

Met zijn kracht maakt hij ons bewust van onze eigen kracht en geeft ons

zo moed de uitdaging in het leven aan te gaan. Michaël is een grote

schoonmaker op geestelijk vlak, hij woelt en schudt het leven flink door

elkaar. Hij maakt ons meer bewust van de geestelijke wereld. Hij wijst ons

de weg naar binnen. Michaël zorgt voor bescherming. Hij transformeert

lagere energieën naar Licht. Stuurt Licht naar donkere gedachten en

muizenissen van angst. Hij helpt je tegen personen die je leegzuigen.

Snijdt energetische koorden door, dit zijn geen koorden van Liefde maar koorden waardoor jij je niet goed voelt.

11,50 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1- 7dagen1

AARTSENGEL JOPHIEL

Aartsengel Jophiël betekent “schoonheid van God”.

Hij is de Engel van Verlichting en Zelfrealisatie. Aartsengel Jophiël heeft

een zachte energie en geeft een gevoel van koestering door moederlijke

warmte die onvoorwaardelijke liefde geeft. Jophiël vormt de verbinding met

het hoogste bewustzijn. Hij brengt licht in donkere tijden als men aan

zichzelf twijfelt of de verbinding met de innerlijke kracht en zekerheid kwijt is.

Jophiël laat de Goddelijke liefde terug stromen, versterkt de verbinding met

het hart en lost blokkades op. Jophiël helpt je het mooie in alles te zien,overal en in iedereen.

11,50 €

 • Uitverkocht

AARTSENGEL CHAMUEL

Chamuël is een rustige vriendelijke engel die je helpt vrede te vinden.

Hij is goed in het brengen en vinden van vrede, ook innerlijke vrede.

Chamuël heeft een heel rustgevende energie.

Chamuël helpt je wanneer je door de bomen het bos niet meer ziet.

Hij helpt je met de verwerking van je verleden.

Geeft je kracht en zelfvertrouwen.

Hij laat je naar jezelf kijken en helpt je jouw schaduwkanten te overwinnen

om bij je zieleplan te komen. Hij leert je om aan jezelf te werken om geluk

in je leven te krijgen. Je ervaart authentieke schoonheid in alles wat leeft.

Zelf schoonheid creëren, onopgedwongen en vrolijk.

Hij helpt je met de Engel in jezelf en in anderen terug te ontdekken.

11,50 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1- 7dagen1

AARTSENGEL GABRIEL

Aartsengel Gabriël is de Engel van de boodschappen. Gabriël is de Engel die voorgesteld wordt met een gebogen sikkel van de wassende maan op zijn voorhoofd. Dit maansymbool bedekt het derde oog dat toegang verleent naar paranormale vermogens. Met de mantel van zuiver, puur Licht zuivert Gabriël je lichaam en geest. Gabriël vult je met Goddelijke energie. Hij begeleidt je voor en tijdens de zwangerschap. Ook tijdens de geboorte helpt hij jouw en je kind. Gabriël is een goede helper voor kinderen, ook voor het innerlijke kind in ieder van ons. Hij helpt je het innerlijk kind terug te ontdekken. Gabriël helpt je bij het overbrengen van boodschappen, hij helpt met het schrijven van brieven, teksten enz. Activeert het derde oog

11,50 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1- 7dagen1

AARTSENGEL RAPHAEL

Aartsengel Raphaël helpt je bij lichamelijke ongemakken.

Hij is de genezer van lichaam, geest en ziel. Zijn energie reikt tot in de

cellen en het bewustzijn op celniveau. Met zijn voedende, liefdevolle en

zachte energie omhult hij de gevoelens van de mensen, lost angst en

wantrouwen op en heelt gebroken harten.

Aartsengel Raphaël is gericht op spirituele ontplooiing, de band met het

Goddelijke, zo maakt hij ons bewust van de geestelijke leerstap die bij de

ziekte hoort, hij laat ons zien wat wij moeten doen om “heel” te worden.

“Iedere ziel kan genezen worden maar niet iedere ziekte”.

Hij ondersteunt niet alleen op genezing maar ook op het gezond blijven.

We erkennen dat ons lichaam dingen nodig heeft:

juiste voeding, emotionele welbevinden enz.

11,50 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1- 7dagen1

AARTSENGEL URIEL

Aartsengel Uriël is de meest stralende Engel. Hij is de Engel die waakt

over donder en terreur. Uriël helpt ons begrijpen waarom dingen zijn

zoals ze zijn en om de karmische wetten te begrijpen..

Hij zet aan vertrouwen hebben in het Goddelijke plan. Hij leidt ons naar

het begrijpen van onze innerlijke aard en helpt ons verantwoordelijkheid

te nemen voor ons eigen leven. Om zo het innerlijke Licht te vinden

en zo stralend te worden als de zon, zodat we leven vanuit de volheid van

liefde en schoonheid van onszelf.

11,50 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1- 7dagen1

AARTSENGEL ZADKIEL

Aartsengel Zadkiël is de Engel van bevrijding, vervolmaking

en transformatie, de drager van de Violette Vlam.

We krijgen zicht op onze innerlijke groeiprocessen,

onze capaciteiten en leren positief met onze dagelijkse beperkingen

en pijnen om te gaan. Wanneer we vertrouwen op onze innerlijke

leiding, blijven wij stabiel te midden “de stromen van het leven”

en putten wij er zelfs kracht uit. Hij helpt ons te vergeven.

Hij zal ons helpen op ons spirituele pad, door negatieve mentale

patronen en negatieve overtuigingen die we hebben ontwikkeld uit

zelfverdediging door pijnlijke ervaringen te doorbreken. Zadkiël helpt

ons bij het loslaten van de zware last die we meedragen zodat we

weer vrijheid krijgen en kunnen groeien.

Hij helpt ons door de gouden poort van vergeving.

Helpt je bij je spirituele groei.

11,50 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1- 7dagen1

Hoe werken Lian energetische remedies?

Ieder levend wezen, mens, dier en plant heeft een energieveld.
Indien er geen problemen zijn dan stroomt de energie ongestoord. 

Emotionele en mentale problemen kunnen de energiestroom echter verstoren 
en gevolgen hebben voor het geestelijk én lichamelijk welzijn. 

Energetische remedies corrigeren het energieveld van de mens zodat de energie terug vrij stromen kan 
en dit ten goede komt aan lichaam en geest. 
Ze ondersteunen onze persoonlijkheid en de ontplooiing van onze bewustwording. 

De "Lian energetiche remedies" zijn rijk aan energetische waarde, trilling of uitstraling. 
Deze trilling beïnvloed de aura of menselijk energiesysteem. 

Door de kosmische wet van resonantie gaat deze trilling de emotionele, mentale of spirituele lagen van het energiesysteem waar zich blokkades bevinden, op een andere frequentie of trillingsniveau brengen en het zo op een positieve manier beïnvloeden. 

Elke trillingessence van "Lian energetische remedies" stemt overeen met de trilling van één of meerdere chakra's zoals je kunt merken bij de beschrijving van de remedies.
De chakra's zijn onderling met elkaar verbonden door een bewustzijns veld. 
Ze werken niet los van elkaar en kunnen alleen maar verstandelijk van elkaar gescheiden worden. 
Werkt men aan één chakra gaat er in een andere ook iets gebeuren.

Ze zijn te combineren met elke therapie, homeopathie, kruiden, enz..... 

En bevatten geen actieve bestanddelen van de plant en bezitten alleen een energetische waarde.

Bij lichamelijke klachten steeds een arts raadplegen dit zijn geen geneesmiddel.