Hedendaagse seksualiteit bestaat vooral uit erotiek en lust. De essentie wordt niet belicht waardoor het een ontworteld begrip is geworden.

DE HEILIGE LICHTDANS IN DE SEKSUALITEIT

 

Hedendaagse seksualiteit bestaat vooral uit erotiek en lust.

De essentie wordt niet belicht waardoor het een ontworteld begrip is geworden.

Op zoek naar verdieping in de eigen relatie hebben de auteurs de bewuste verbinding met het goddelijke gevonden.

Licht en Liefde zijn de kernbegrippen waarmee op een heldere wijze en in

liefdevolle toonzetting wordt uitgelegd hoe de wortels van de seksualiteit

zijn terug te vinden

TERUG